Nyhetsarkiv

  • Årsplan 2023-2024

  • Turuke

    En uke hver høst og hver vår "flytter" hele Skogtroll til Rotvollfjæra!

  • Trygg tilknytning

    På Saxenborg barnehage har vi økt fokus på relasjonskompetanse hos personalet. Ved å ha dette som satsningsområde er målet at Saxenborg barnehage skal ha ansatte som er positive, reflekterte og bruker kompetansen sin naturlig i alle hverdagslige situasjoner.