Turer

På storbarn er vi på tur minst en gang i uken, sommer som vinter. Vi deler barna i to turgrupper på tvers av alder, med 12 barn per gruppe. På turdager har barna med sekk med matpakke, drikke, skiftetøy og eget sitteunderlag. Saxenborg barnehage har et flott nærmiljø med mange ulike turmål som vi benytter oss av. Vi går på tur til bl.a lekeplassene i Lauritz Jenssens gt og ved Dalen Hageby, på vinteren tar vi ofte turen bort til Pinebergbakken for å ake, på våren går vi til Plantasjen for å kjøpe frø, og vi er flittige brukere av Dronning Mauds Minne Høgskole hvor de har en stor gymsal vi får låne, et flott matematikkrom vi kan leke og utforske på, en kreativ naturlekeplass som årlig fornyes, i tillegg til at vi ofte blir invitert til skolen på ulike forestillinger. "Gjennom utforsking, opplevelser og erfaring skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunn og verden." (Rammeplan for barnehager 2017, s 56). 

Når vi drar på litt lengre turer som f.eks til biblioteket på Ranheim eller vitenskapsmuseet benytter vi oss av 9t2-tilbudet hos AtB, som er et tilbud som gjør at barnehager og skoler i Trondheim og Klæbu kan reise kollektivt og komme seg ut på tur uten at det koster noe.