Tilvenningstiden

Under tilvenningsperioden skal barnet bli kjent med barnehagen – med personalet, barna, avdelingen, rutinene og det fysiske miljøet. Barnet blir de første dagene møtt av en eller to voksne som har hovedansvaret for tilvenningen til barnet. Dette er voksne barnet skal bli kjent med, og skape god tilknytning til slik at vi kan gjøre starten så trygg og god som mulig. Barnet vil gradvis også bli kjent med det øvrige personalet. Når barnet har blitt bedre kjent med avdelingen, og blitt tryggere i de nye omgivelsene, kan de foresatte prøve å forlate barnehagen og la barnet være alene en liten stund. Det er stor forskjell fra barn til barn når de er klare for å være alene i barnehagen, dette er noe foresatte og personalet finner ut av sammen. Vi anbefaler å sette av opptil to uker for tilvenning av små barn, mens tre dager ofte er nok for store barn. Vår erfaring er at det som fungerer best er at barnet kommer til faste tider, og har korte dager i starten. Grunnen til at vi ser at korte dager er godt i starten er at vi da får avsluttet dagen på en positiv og fin måte der barnet ikke gråter eller er helt utslitt, på denne måten vil barnet se på barnehagen som et fint sted å være, og ikke forbinde barnehagen med stress og gråt. Da vil de forhåpentligvis synes det er fint å komme tilbake. Vi anbefaler også å ta eventuelle fridager knyttet opp mot helg den første tiden av samme årsak. Tilvenningstiden varer så lenge vi ser at barnet har et ekstra behov for omsorg og trygghet. Et sted mellom to og tre måneder er å regne som normalt før barnet har fått en trygg tilknytning til personalet og funnet seg helt til rette i barnehagen. Ser vi at et barn er utrygt og trenger lengre tid utarbeider vi en plan sammen med de foresatte for hvordan vi skal jobbe videre med å etablere trygge relasjoner mellom barnet, barnehagen og personalet.