Ansatte

Kontor

Lise Sønderland

Stilling: Daglig leder

Lise er utdannet førskolelærer fra DMMH, og har vært ansatt på Saxenborg barnehage siden 2010. Fra august 2013 har Lise vært daglig leder for barnehagen. Lise er opptatt av å møte barna ut i fra de aktuelle interesseområdene deres, som f.eks. da sjakk var veldig populært i barnehagen.

Skogtroll

Evelina Sjøholm

Stilling: Barnehagelærer

Evelina er utdannet førskolelærer fra DMMH. Hun startet på Saxenborg barnehage som tilkallingsvikar i 2014, og har siden vært å finne på barnehagen. Evelina er en stabil og trygg voksen for alle barn i barnehagen. Hun er veldig opptatt av at alle barn føle seg trygg og forstått i barnehagehverdagen.

Alexandra (Sasha) Gravdal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Sasha er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og har vært ansatt på Saxenborg barnehage siden høsten 2018. Sasha har erfaring fra både små- og storbarn. Sasha er kreativ, veldig glad i formingsaktiviteter, musikk, dans og drama, og tar ofte barna med på en magisk fortellerstund.

Charlotte Edvardsen

Stilling: Assistent

Charlotte har siden januar 2019 vært tilkallingsvikar på Saxenborg barnehage, og ansatt i et vikariat som assistent fra august 2019 til midten av april 2020. Charlotte er ei kreativ dame som er veldig glad i å tegne og gjøre andre formingsaktiviteter sammen med barna.

Kristin Fiborg

Stilling: Avdelingsleder

Kristin er utdannet førskolelærer fra DMMH og har vært ansatt på Saxenborg barnehage siden 2012. Kristin har fordypning fysisk fostring, og elsker å være ute året rundt. Kristin er veldig opptatt av skolestarterne, og for å sikre en god og trygg overgang til skolen.

Småtroll

Vera Schjetne Otranto

Stilling: Barnehagelærer

Vera er utdannet førskolelærer fra DMMH, og har vært ansatt på Saxenborg barnehage siden 2013. Hun er veldig miljøbevisst og veileder ofte både barn og voksne når det gjelder bl.a kildesortering. Vera er kreativ, opptatt av gjenbruk og ser nytten i ting vi allerede har. Hun velger ofte materialer som allerede finnes på barenhagen for å skape noe nytt sammen med barna.

Linn Digernes

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linn har siden høsten 2019 være ansatt som assistent på Saxenborgs småbarnsavdeling. Linn er veldig glad i sang og musikk, og setter ofte i gang både sang- og dansestunder på avdelingen.

Heidi Gjøen

Stilling: Avdelingsleder

Heidi er utdannet førskolelærer fra DMMH, og har vært ansatt på Saxenborg barnehage siden oppstarten i februar 2007. Heidi har etterutdanning innen veiledning. Heidi er veldig opptatt av å sikre et godt foreldresamarbeid, og videre utvikling av personalet.