Småtroll

Det første møtet med barnehagen.

Småtroll er småbarnsavdelingen på Saxenborg barnehage, her har vi plass til 14 barn i alderen 0-3 år. For de fleste familier er Småtroll det første møtet med Saxenborg barnehage.

På Småtroll fokuserer vi på å bli kjent med å være i barnehagen, og det å være en del av en gruppe. De fleste barn starter i barnehagen som ettåringer, og har tidligere stort sett vært sammen med mamma eller pappa det meste av tiden. Det å skal være i barnehagen kan bli en stor overgang for mange, derfor har vi fokus på å ha rolige dager for å skape god tilknytning slik at vi kan gjøre barnehagehverdagen så trygg og god som mulig for alle barna.