Overgang fra barnehage til skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole, og eventuelt fritidsordning. Det siste året før skolestart her i Saxenborg barnehage er barna en del av en storbarsklubb. De har egne opplegg og turer gjennom hele året. For at barna skal være best mulig rustet frem mot skolestart, er mye av vårt fokus rettet mot sosial kompetanse. 

Her er noe av det som blir jobbet med i storbarnsklubben:

  • Storbarnsklubben fastsetter regler for klubben sin og barna får også bli med å bestemme hva de ønsker å jobbe med dette året i storbarnsklubben. 
  • Sosial kompetanse: selvstendighet i forbindelse med do, påkledning, matsituasjoner, tur og ta vare på egne personlige eiendeler. 
  • Digitale verktøy: vi bruker digitale verktøy aktivt sammen med barna i ulike temaarbeid og prosjekter. 
  • Vi jobber med ulike prosjektarbeid. Her er barnas medvirkning i fokus. 
  • Skrivedans: bevisstgjøring av bevegelsene som trengs for å mestre skriftspråket gjennom bevegelser til musikk. 
  • Tarkus: trafikkopplærings program utarbeidet av Trygg trafikk.
  • Svømmeopplæring i Pirbadet i regi av  Trondhjems Svømme & Livredningsklubb. 
  • På våren besøker vi de aktuelle skolene til barna.
  • Avslutning: Tur til Tyholt tårnet hvor vi spiser pizza og is. Vi sier høytidelig farvel i en roseseremoni sammen med barna og deres familie i forkant av sommerfesten. Barna får tildelt sin egen barnehagebok og rose.