Foreldresamarbeid

I Saxenborg barnehage er foreldresamarbeidet basert på åpenhet, trygghet, tillit og gjensidig respekt. I løpet av barnehageåret tilbyr barnehagen to foreldresamtaler, en på våren og en på høsten. Hvis det er behov for ytterligere samtaler legger vi selvfølgelig til rette for det. Vi har tilpassede foreldresamtaler ut i fra alder og livsfase. Foreldresamtalene skal være en gjensidig samtale som kommer i tillegg til det daglige samarbeidet. Det utveksles daglig beskjeder mellom de foresatte og personalet, det kan være beskjeder om hvordan barnet har sovet om natten, at noen andre henter barnet eller generelt om barnets humør den dagen. For oss på Saxenborg barnehage er den daglige kommunikasjonen viktig for at barn og foresatte skal føle seg velkommen, og for at viktig informasjon om barnet blir overført og ivaretatt fra begge parter.

Vi bruker appen kidplan til regeistrering av blant annet bleieskift, soving, levering og henting. Her kan dere som foreldre selv se når barnet for eksempel har sovet eller skiftet bleie. Vi kan kommunisere med foreldrene via appen, men vi i Saxenborg barnehage er veldig bevisste på at appen på ingen måte skal ta over den gode dialogen vi har med foreldre og foresatte ved levering og henting.