Lekegrupper Skogtroll

"Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre." Rammeplan for barnehager 2017, s 20.

Noen barn opplever barnehageleken med mange barn inne eller ute som urolig, uoversiktlig, kaotisk, overveldende eller vanskelig å bli en deltaker i. Da kan det være nyttig at personalet hjelper til med å skape et miljø for og en ramme rundt leken. En voksen kan etablere en lek i et avskjermet, rolig område sammen med noen få barn. Når det er få å leke med, blir det enklere for barna å forstå sammenhengen i leken og følge et leketema. Lekegruppen gir oversikt, struktur og trygghet (E.B. Ruud 2010). Den voksne får god oversikt over leken og kan i ro observere samhandlingen mellom barna for deretter eventuelt å bidra støttende på en hensiktsmessig måte. Slike grupper bør bestå over noe tid slik at barna blir kjent med hverandre, bygger relasjoner, opplever og erfarer ved å delta i gode lekesituasjoner. 

                                                                                               Utdanningsdirektoratet.

 

På Skogtroll deles barnegruppen inn i mindre lekegrupper etter årskull en dag i uken, med faste voksne til hvert årskull. På disse dagene har vi valgt å legge fokuset på bl.a språk og gruppetilhøringhet. Vi legger til rette for og oppmuntrer barna til å være med å planlegge disse lekegruppene selv, noe som kan skape fine diskusjoner, dialoger og kompromisser blandt barna - en god læring å ha med seg videre i livet. Lekegruppene består ofte av ulike bordaktiviteter, brettspill, fysisk aktivitet på barnehagens gymrom og rollelek.