Gymrom

Saxenborg barnehage har et lyst og allsidig gymrom, hvor det legges opp til bevegelse og mestring for alle.

Gymrommet vårt ligger i andre etasje, og i umiddelbar nærhet til avdelingen Skogtroll. Gymrommet brukes av begge avdelingene, til voksenstyrte gymleker, diskotek, frilek eller sove- og hvilestund. Gymrommet er godt utstyrt med blant annet ribbevegg, tjukkasmadrass, turnringer og hinderløype. Utstyret varieres etter barnas interesser og ferdigheter.

I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motorike ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper og vaner. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utviklingen av motoriske og mentale ferdigheter. Personalet i barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, mentalt og sosialt velvære, og fysisk og psykisk helse i barnehagen uansett hvilke forutsetninger de har. Vi ønsker å ha et variert og utfordrende bevegelsesmiljø, hvor barna kan sanse, leke, lære, skape og mestre gjennom fysisk aktivitet i trygge omgivelser.