Ansatte

Kontor

Heidi Gjøen

Stilling: Daglig leder

Heidi er utdannet førskolelærer fra DMMH, og har vært ansatt på Saxenborg barnehage siden oppstarten i februar 2007. Heidi har etterutdanning innen veiledning. Heidi er veldig opptatt av å sikre et godt foreldresamarbeid, og videre utvikling av personalet.

Lise Sønderland

Stilling: Daglig leder

Lise er utdannet førskolelærer fra DMMH, og har vært ansatt på Saxenborg barnehage siden 2010. Fra august 2013 har Lise vært daglig leder for barnehagen, og er i svangerskapspermisjon frem til midten av april 2020. Lise er opptatt av å møte barna ut i fra de aktuelle interesseområdene deres, som f.eks. da sjakk var veldig populært i barnehagen.

Skogtroll

Elisabeth Fagerholt

Stilling: Fagarbeider

Elisabeth er utdannet ergoterapeut og har siden 2009 vært ansatt på Saxenborg barnehage som fagarbeider. Elisabeth er opptatt av barns motorikk og fysiske helse, og du finner henne ofte på barnehagens gymrom sammen med barna.

Vera Schjetne Otranto

Stilling: Barnehagelærer

Vera er utdannet førskolelærer fra DMMH, og har vært ansatt på Saxenborg barnehage siden 2013. Hun er veldig miljøbevisst og veileder ofte både barn og voksne når det gjelder bl.a kildesortering. Vera er kreativ, opptatt av gjenbruk og ser nytten i ting vi allerede har. Hun velger ofte materialer som allerede finnes på barenhagen for å skape noe nytt sammen med barna.

Evelina Sjøholm

Stilling: Barnehagelærer

Evelina er utdannet førskolelærer fra DMMH. Hun startet på Saxenborg barnehage som tilkallingsvikar i 2014, og har siden vært å finne på barnehagen. Evelina er en stabil og trygg voksen for alle barn i barnehagen. Hun er veldig opptatt av at alle barn føle seg trygg og forstått i barnehagehverdagen.

Alexandra Gravdal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Alexandra er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og har vært ansatt på Saxenborg barnehage siden høsten 2018. Alexandra har erfaring fra både små- og storbarn. Alexandra er kreativ, veldig glad i formingsaktiviteter, musikk, dans og drama, og tar ofte barna med på en magisk fortellerstund.

Alice Andersen

Stilling: Spesialpedagog

Alice er utdannet førskolelærer, og studerer nå til å bli spesialpedagog. Alice er spesialpedagog på barnehagen 6 timer i uken.

Kristin Fiborg

Stilling: Avdelingsleder

Kristin er utdannet førskolelærer fra DMMH og har vært ansatt på Saxenborg barnehage siden 2012. Kristin har fordypning fysisk fostring, og elsker å være ute året rundt. Kristin er veldig opptatt av skolestarterne, og for å sikre en god og trygg overgang til skolen.

Småtroll

Kathrine Helen Overby

Stilling: Barnehagelærer

Kathrine dukket første gang opp som student på Saxenborg barnehage. Etter endt førskolelærerutdanning fikk hun fast jobb på barnehagen, høsten 2016. Kathrine er veldig opptatt av trygg tilknytning hos de yngste barna og deres utvikling.

Ann Drevland

Stilling: Assistent

Ann har drevet egen familiebarnehage i mange år, og har siden høsten 2016 vært ansatt på Saxenborg barnehage. Ann er utdannet kokk og veldig glad i å bake og lage mat, hun tar gjerne med seg små hjelpere på kjøkkenet.

Linn Digernes

Stilling: Assistent

Linn har siden høsten 2019 være ansatt som assistent på Saxenborgs småbarnsavdeling. Linn er veldig glad i sang og musikk, og setter ofte i gang både sang- og dansestunder på avdelingen.

Charlotte Edvardsen

Stilling: Assistent

Charlotte har siden januar 2019 vært tilkallingsvikar på Saxenborg barnehage, og ansatt i et vikariat som assistent fra august 2019 til midten av april 2020. Charlotte er ei kreativ dame som er veldig glad i å tegne og gjøre andre formingsaktiviteter sammen med barna.

Sunniva Hofsøy

Stilling: Assistent

Sunniva har vært ansatt som assistent på Saxenborg barnehage siden 2012, og har erfaring fra både små- og storbarnsavdelingen. Sunniva er ei kreativ dame som er veldig glad i å utforske og skape sammen med barna.

Nicolay Nerdal

Stilling: Annet

Nicolay har vært på Saxenborg barnehage siden desember 2018 på arbeidstrening gjennom Nav. Nicolay er å finne på barnehagens småbarnsavdeling hvor han er veldig opptatt av barnas lek. Han synes det er veldig spennende å få følge barna i utviklingen deres.