SKOGTROLL

Skogtroll er en storbarnsavdeling som har plass til 24 barn i alderen 3-6 år.

Slik ser hverdagen til skogtroll ut i grove trekk:

7.15-7.45: Velkomst, frileik og ryddetid

8.00-8.45: Frokost

9.00-10.45 Aktiviteter, påkledning og utetid

10.45-11.30 Avkledning, toalettbesøk, håndvask og samlingsstund

11.30-12.00: Lunsj

12.00-13.45: Hviling, utetid

13.45-14.00: Toalettbesøk og håndvask

14.00-14.30: Fruktmåltid

14.30-16.45: Lek inne eller ute, ryddetid og avskjed

16.45: Barnehagen stenger


Satsningsområder: Fysisk aktivitet og kosthold

Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Vi ønsker å gi barna kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og et sunt kosthold. Det serveres tre varmmåltider i uka etter en seksukers plan some er utarbeidet etter retningslinjer fra matakademiet i Trondheim. Vi serverer blant annet havregrøt, hjemmelagde supper, fiskegrateng, fiskekaker, laksetortilla til lunsj (se matplan). Vi serverer frukt og grønt både til frokost, lunsj og fruktmåltid.

Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for barnets helhetlig utvikling. Fysisk aktivitet er en av satsningsområdene våres. Tur og aktivitet utendørs er sentralt i hverdagen vår. Vi har faste turdager på skogtroll (tirsdag og onsdager), der barnegruppa er delt i to. Vi drar på tur i nærmiljøet blant annet Pinebergbakken, Dalen Hageby, gymsalen på DMMH og lignende. Vi drar også på lengre turer der vi benytter oss av buss som transportmiddel. Da drar vi blant annet til Estenstadmarka, Lademoparken, biblioteket på Moholt, Marinen, Vitenmuseet, Vitenskapsmuseet, Voll gård, Strindheim kirke. 

        

  

Turuka:

Hver høst og vår har vi turuke. Denne uka går vi på tur hver dag til et spennende område der vi sammen leker og utforsker naturen. De siste årene har turuka vært i Rotvollfjæra. Der barna har mulighet for å utforske livet i fjæra og studere dette nærmere. Vi drar da på turer i området rundt Rotvollfjæra. 

 

 

Uteområdet:

Utendørs har vi et klatrestativ som innbyr til ulike motoriske utfordringer samt sykkelbane, fotballbane, ski - og akebakke. Bak barnehagen har foreldre laget en hinderløype som består av naturstein og tømmerstokker. Uterommet gir muligheter for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slag vær.

        

          

Dette er avdelingen vår:

   

 

   

  

Lesekroken:  

 

I 2014 fikk barna sin eget lesekrok med sofa, bokkasse og mulighet for å lyssette rommet etter hvilken stemning man ønsker. Vi ønsker at bøkene skal gi barna inspirasjon i leken og i sine kreative uttrykksmåter. Barna kan selv formidle til en voksen hvilke bøker de ønsker å se i eller bli lest for. Fokuset ligger på å utvikle rommet til å bli en stemningsskaper for de ulike temaer vi jobber med. Rommet skal appellere til fantasi, fabulering, vitebegjær og skaperglede. 

Byggerommet:

På byggerommet er først og fremst tilpasset konstruksjonslek og billek. Dette rommet er ganske populært blant barna.

Formingsrommet: 

     

Barnehagen har i 2014 utarbeidet et nytt formingsrom med nye materialer og verktøy. Rommet er delt inn i forskjellige arbeidssoner, slik at barn og ansatte kan jobbe med flere prosjekter samtidig. Vi vil løfte frem og utvikle vår samlede kunnskap innenfor de kreative uttrykksformene. I den forbindelse vil det legges til rette for at personalet kan få delt sin kunnskap og erfaring med hverandre.

Vi ønsker å stimulere barn og personalet til mer kreativ utfoldelse gjennom mer synlig, tilgjengelig og funksjonelt utstyr. Vi ønsker at barna skal ta i bruk sin fantasi og utvikle sin kreative tankegang i samspill med barn og voksne. Gjennom et rikt utvalg av verktøy og formingsmateriell får barna mulighet til å utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form. 

Gymrommet:

 

Barnehagen har et innholdsrikt, lyst og allsidig gymrom. Der er det lagt opp til bevegelse og mestring for alle. Utstyret kan varieres etter barnas interesser, alder og ferdigheter. På gymrommet legger vi opp til lekebaserte gymopplegg som bygger på barnegruppens forutsetninger og individuelle ferdigheter.