Årsplan 2019-2020

Med årsplanen ønsker vi å fortelle hva Saxenborg barnehage er, og hva vi ønsker med vår visjon, våre mål, verdier og satsningsområder. Hver måned utarbeider avdelingene egne månedsplaner på grunnlag av årsplanen.